Grondwerken

De graafwerken omvatten het wegnemen van de teelaarde onder de woning en het uitgraven van funderingssleuven. Op vraag van de klant kan de overtollige grond worden weggevoerd.