Vochtisolatie

Als bescherming tegen opstijgend vocht, wordt onder de vloerplaat een plasticfolie geplaatst. Onderaan alle muren wordt steeds een polyethyleenfolie voorzien, in de buitenmuren wordt deze in één stuk doorgetrokken. Dezelfde folie wordt ook gebruikt onder het draagvlak van welfsels boven kelders en kruipruimtes, tussen alle contactpunten van spouwmuren en overal waar enig gevaar voor vochtdoordringing bestaat.