Nutsvoorzieningen

Voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen wordt een speciale energiebocht geplaatst. Op verzoek van de bouwheer worden wachtleidingen voorzien tussen de woning en de perceelgrens aan de straatkant, waarbij de leidingen loodrecht t.o.v. de woning worden geplaatst, tenzij maatschappijen een andere reglementering opleggen. De nodige formulieren voor de diverse aansluitingen worden door de bouwheer aangevraagd. Alle kosten voor aansluitingen op de openbare netten (water, gas, elektriciteit, kabeldistributie, telefoon enz…) zijn ten laste van de bouwheer.