Funderingen

De funderingssleuven worden uitgegraven tot een vorstvrije diepte van 80 cm. Nadien worden de funderingszolen gestort in ongewapend funderingsbeton. Het type fundering kan echter gewijzigd worden op basis van de studie, opgemaakt door de ingenieur, volgens de niveaumeting en de sondering van het terrein. Een doorsteek of energiebocht voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen is voorzien.