Grondonderzoek

De niveaumeting en een onderzoek of sondering zijn steeds in de prijs voorzien. Door een landmeter worden alle niveauverschillen van de bouwgrond opgemeten en op plan uitgetekend. Ook de referenties ten opzichte van het straatniveau en van de eventuele naastgelegen woningen worden opgemeten. Indien mogelijk wordt de diepte van de riolering nagemeten en wordt nagegaan welke nutsvoorzieningen beschikbaar zijn. In de bouwzone wordt ook een grondonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerde firma (dieptesondering van 10 ton en handboring). Waarom wordt een niveaumeting van de grond uitgevoerd? Om het niveau van de grond te kennen ten opzichte van de straat Om de diepte van de riolering te kennen Om de exacte oriëntatie van het terrein te kennen Om het inplantingsniveau van de woning te bepalen Waarom wordt een sondering uitgevoerd? Om op voorhand de weerstand van de grond te kennen Om de grondwaterspiegel van de grond te kennenO Om de juiste funderingen van uw woning te kunnen bepalen, zodat later geen barsten kunnen ontstaan